Tinh dầu sả java – 15ml

125.000 

Tinh dầu sả java giúp 

khửi mùi sát khuẩn hiệu quả

Đặc  biệt tinh dầu sả java đuổi muỗi rất tốt

Kết hợp để xông hơi giải cảm 

Tinh dầu sả java – 15ml

125.000